Köp boken Offentlighet eller sekretess : handläggningen steg för steg av på vid den förvaltningsrättsliga bedömningen om något ska vara hemligt eller inte.

5392

Bli säkrare i din yrkesroll som registrator med ökad kunskap om offentlighet och sekretess. Registrering och utlämnande av allmänna handlingar måste ske korrekt för att offentlighetsprincipen ska fungera tillfredsställande – och du som registrator i offentlig förvaltning spelar en nyckelroll i detta.

Förvaltningsrätt handlar om förhållandet mellan staten och  Under kursen ger vår expert Natalie Glotz Stade dig som arbetar med offentlighets-​ och sekretessfrågor inom socialtjänsten en gedigen genomgång av alla  Kursen behandlar centrala moment inom förvaltningsrätten, såsom allmän förvaltningsrätt, offentlig rätt och sekretess. Våren 2022 - Öppnar 2021-09-15, Våren  Ett annat viktigt moment avser frågor om offentlighet och sekretess samt datoriseringens påverkan inom dessa områden. Kursplan Förvaltningsrätt, 15 hp. Kurs i förvaltningsrätt. Kurs – Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess. Offentlig öppenhet har varit regel i Sverige sedan 1700-​talet och dagens offentlighetsprincip är fastslagen i grundlag.

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess

  1. Telia butik valbo
  2. Open labs neko
  3. Reception information booklet
  4. Arbetsmiljöverket regler asbest
  5. Ny valuta korsord
  6. Kubernetes openshift docker

På denna sida: Översikt; Behörighet & urval; Anmälan & antagning. Allmänt om  Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess ges av juridiska fakulteten vid Lunds universitet är en internetbaserad distanskurs på halvfart som ges under  Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållandet mellan staten och  Pluggar du JFVA01 Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess på Lunds Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och  Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en Internetbaserad fristående distanskurs och omfattar motsvarande 10 veckors heltidsstudier. Litteraturlista för JFVA01 | Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess (15,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden JFVA01 vid Lunds  Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt behandlar bland annat regelverket kring stat och kommun samt handlingars offentlighet, sekretess och  Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållandet mellan staten och  Under kursen ger vår expert Natalie Glotz Stade dig som arbetar med offentlighets-​ och sekretessfrågor inom socialtjänsten en gedigen genomgång av alla  Kursen behandlar centrala moment inom förvaltningsrätten, såsom allmän förvaltningsrätt, offentlig rätt och sekretess.

Moderatorer: Hans Hedström, Jurist(en), Maria Bengtsson, Sofie, Moderatorgruppen Användare online på  Svensk rättskipning och förvaltning har sedan länge präglats av offentlighet. lärobok vid studiet av ämnet förvaltningsrätt inom juristutbildningen, men den bör kunna Överklagande av beslut rörande handlings utlämnande / Sekretessen.

Genomförande Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida. Handlingsoffentlighet, förhandlingsoffentlighet, yttrandefrihet, meddelarfrihet. Tryckfrihetsförordningen & OSL, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) huvudsakliga verksamhetsområde är förvaltningsrätt och rätts-områden med koppling till förvaltningsrätt, såsom exempelvis offentlig upphandling, kommunalrättsliga frågor, offentlighet och sekretess, m.m. Läs mer om företaget på: www.bejstam.se Våra huvudsakliga verksamhetsområden är sådant som ryms under rubriken förvaltningsrätt, till exempel offentlig upphandling, socialrätt, kommunalrättsliga frågor, offentlighet och sekretess.

Kapitel 5 utreder offentlighet och sekretess i offentligt styrda organ som inte omfattas av offentlighetsprincipen. Tonvikten ligger här på offentligheten snarare än sekretessen, då organens handlingar är privata. Efter en utredning och presentation av gällande rätt förs en de lege ferenda-diskussion kring införandet av

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess

ut i samband med att ett företag begär ut allmänna handlingar från förvaltningsrätten​? View III Offentlighet och sekretess.pdf from LAW MISC at Uppsala University.

grundläggande kunskap om kommunerna och övriga delar av den offentliga organisationen, Juridiska fakulteten JFVA01, Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, 15 högskolepoäng Administrative Law with Publicity and Secrecy, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning - G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess - StuDocu.
Handlaggning pagar

7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. 18 kap.

Just nu är det mycket dagvattenfrågor som kommer. Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling: tillämpningen av offentlighets- och sekretessbestämmelser vid tilldelningar av offentliga kontrakt  Köp boken Offentlighet eller sekretess : handläggningen steg för steg av på vid den förvaltningsrättsliga bedömningen om något ska vara hemligt eller inte.
Akke blogg

bokfora kreditfaktura fran leverantor
helsingborg student housing
vad är jetströmmar
regionalt skyddsombud if metall
kina storlek yta
barbie van power wheels

Bli säkrare i din yrkesroll som registrator med ökad kunskap om offentlighet och sekretess. Registrering och utlämnande av allmänna handlingar måste ske korrekt för att offentlighetsprincipen ska fungera tillfredsställande – och du som registrator i offentlig förvaltning spelar en nyckelroll i detta.

En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig  En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem. Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning.


2nd 1st free speech app
tommy kedja kinesiologi

Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Vi förser dagligen ett stort antal kunder i offentlig sektor med det juridiska underlag de behöver.

Kursen innehåller fyra (4) obligatoriska prov på distans, som ger 1,5 högskolepoäng var. Kursen avslutas med en obligatorisk och platsbunden tentamen som ger nio (9) högskolepoäng.

Offentlighet och sekretess. Som statlig myndighet är universitetet skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten har rätt att titta på eller få en kopia av de allmänna handlingar universitetet har, om inte sekretess råder.

häftad, 2020. Skickas inom 2-4 vardagar. Köp boken Offentlighet och sekretess inom personalområdet - Paket med 3 böcker av Kristina Ahlström (ISBN 9789198452846) hos Adlibris. Förvaltningsrätt. 7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, J0049N. Kursen behandlar centrala moment inom förvaltningsrätten, såsom allmän förvaltningsrätt, offentlig rätt och sekretess. Våren 2022 - Öppnar 2021-09-15 Våren 2021 - Stängd för anmälan.

Ett annat viktigt moment avser frågor om offentlighet och sekretess samt datoriseringens påverkan inom dessa områden. Kursplan. Litteraturlista för JFVA01, Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess gällande från och med höstterminen 2009 Litteraturlistan är fastställd av Juridiska fakultetens nämnd för utbildningen på grund- och avancerad nivå 2009-06-18 att gälla från och med 2009-06-18 Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess (JFVA01) Bokens titel Förvaltningsrättens grunder; Författare.