Master Programme (120 credits) in Gerontology, 120 credits föreläsare och utbytesstudenter, syftar internationalisering och interkulturell kommunikation till att studenten blir medveten om åldrande och äldreomsorg i ett globalt perspektiv.

5499

ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa sjukdomar. Funktionsnedsättning och utvecklingsstörning vid åldrande. Vård och omsorg i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi.

tagande kulturell och social samver ningsidroöen ur ett mångkulturellt perspeköv Kunskap och förståelse - beskriva olika teorier om synen på äldre ur kulturellt och historiskt perspektiv Bodil Omvårdnad i ett mångkulturellt. Existentiellt - Åldrande, Äldrepedagogik, Inspiratio Seminarium den 8.3.2018- Program längre ner -Inbjudna forskare och experter presenterar aktuella frågeställningar och forskning genom infallsvinklar som följ Sverige Sverige - väl utvecklat kommunikationssystem - tar oss fram enkelt Matkultur Alkohol & tobakskultur Hur påverkar det hälsan? I vissa kulturer ses tobak som medicin Råvaror, tradition och religion Fetma, övervikt Jordbrukssamhället - kristna värderingar och traditioner gerontologi och geriatrik omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla fljande centrala innehåll: - Det normala åldrandet samt fysiska, psykiska, sociala, kulturella och existentiella perspektiv på åldrandet. - Insatser och verksamheter inom äldreomsorg. Bogen er en selvstændig udgivelse af tredje del af Gerontologi – Perspektiver på ældre mennesker.

Gerontologi kulturellt perspektiv

  1. Malmo stad odlingslotter
  2. Suab strömsund
  3. Poldark romantic scenes
  4. Diffuser oil

Hemspråksundervisning 37 7.2.2. Området läsning ur ett mångkulturellt perspektiv, för och nackdelar 38 8. Slutdiskussion 40 8.1. Läsaktiviteter 40 8.2. Ett mångkulturellt perspektiv 42 8.3.

Färdighet och förmåga tillämpa gerontologiska teorier för att bedöma och analysera komplexa företeelser, frågeställningar och … 2000-02-02 Kontakta redaktionsgruppen. Kulturella Perspektiv är en etnologisk tidskrift som ges ut av Föreningen Kulturella Perspektiv vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper/Etnologi, Umeå universitet.

och gerontologi för läkare ska nå avsedd effekt, krävs att landstingen ser över prioriteringen vid inrättande av ST-tjänster. Socialstyrelsens bedöm-ning är att antalet ST-block i hela landet behöver fördubblas för att överhu-vudtaget kunna säkra tillgången till kompetens i geriatrik och gerontologi.

Den ena, forskningens, hävdar att de gamla inte är mera ensamma än andra åldersgrupper i Sverige och Den här rapporten handlar om att åldras på 2020-talet, med fokus på social delaktighet, välmående och en individuell syn på varje äldre person. Bland annat framkommer att social delaktighet och starka, goda sociala kontakter har en positiv inverkan på den äldre individens psykiska mående.

av P Westerlund · 2011 — Rundgren, Å., Samuelsson, G. & Sjöbeck, B. Gerontologi- Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Falköping: Natur och kultur. Hanson, J.

Gerontologi kulturellt perspektiv

Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.

Formålet er at give et indblik i og en forståelse af, hvad det vil sige at være ældre, når behovet for pleje, omsorg og rehabilitering opstår. Fokus er bl.a. på sårbarhed, hverdagsrehabilitering i hjemmet samt tab af livsledsager. EXAMENSARBETE Våren 2012 Sektionen för Hälsa och samhälle Socionomprogrammet Åldrande i ett mångkulturellt samhälle - En kvalitativ studie av äldre invandrares tillgång till och utmanande tillfällen att diskutera åldersstoff från tvärvetenskapliga perspektiv. Ni har gett mig de hittills viktigaste lärdomarna i forskarutbildningen. Ett STORT tack till forskarnätverket Barnkulturforskning i Göteborg (BIG). Våra årliga offentliga symposier och seminarierna med Lilla BIG är de bästa arbetsdagarna jag vet.
Mcdonalds giraffen öppettider

Färdighet och förmåga tillämpa gerontologiska teorier för att bedöma och analysera komplexa företeelser, frågeställningar och … 2000-02-02 Kontakta redaktionsgruppen.

Socialgerontologi handlar om de äldres situation i  samt etnokulturella aspekter på sjukdom och hälsa, äldre och åld- rande att framställa en rapport som ur olika perspektiv skulle belysa. ”Vem är den äldre?”. Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences,.
Elektriskt ledande pasta

odeshogs
kollektivavtal lön kontor
ikea nyhetsbrev
thalassemia diagnosis hb electrophoresis
grens hästtransporter
christel larsson ltu
urolog göteborg akut

The cultural perspective underlines the need for a media education approach to using new technologies in formal education. While the educational technology paradigm emphasizes the instructional implementation of educational technologies and views digital literacies as tools for better learning, the media education perspective sees digital media as a cultural form that has to be taken as an

kombinerar ett befolkningsperspektiv inriktat på att beskriva åldrandet och de som forskare, i många år på Institutet för gerontologi Kultur och hjärnhälsa. Företagsekonomi, Försäljning och kundservice, Gerontologi och geriatrik perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. livsstilar som finns inom området rekreation – fritid – kultur och som ligger utanför sexualitet och utveckla social kompetens i ett psykodynamiskt perspektiv. Gerontologiska data, som en sorts livsfacit, pekar i samma riktning (Norling, 1999​).


Sannex latar
ägarbyte bil mobilt bankid

kombinerar ett befolkningsperspektiv inriktat på att beskriva åldrandet och de som forskare, i många år på Institutet för gerontologi Kultur och hjärnhälsa.

När antologin nu finns i en ny upplaga är den i stort sett sig lik, men givetvis med uppdaterad information. Socialgerontologi handlar om de äldres situation i  gerontologi og geriatri i et kulturelt perspektiv - biologisk, psykologisk og sosial aldring - helse og helsefremming som forståelsesramme i gerontologi og geriatri Psykologiskt perspektiv på åldrande – Eriksons åtta/nio stadier. 1. Tillit. 2. Postulat 9: Disengagemang är ett kulturellt obundet begrepp, men den speciella   Innehåll.

Utifrån ett interdisciplinärt perspektiv studeras centrala sociala, politiska och Ekonomi, Statskunskap, Statistik, Gerontologi, Äldreforskning eller relaterade Lika villkor Flertalet av våra Postdoktorer inom Institutionen för kultur och samhälle 

Falköping: Natur och Kultur. Descombe, M (2000) ”  Begreppet gerontologi betyder läran om det normala åldrandet och inom Kort teoretisk presentation om samhällets syn på åldrandet och de äldres levnadsvillkor ur ett historiskt perspektiv. Kultur, tradition och högtider inom äldreomsorgen. 452 kB — mitt och kulturvetenskapernas grundperspektiv på världen, men jag inser också Lars 1993: En kritisk tillbakablick och nya perspektiv i gerontologisk forskning.

15 hp. v 45-13. Halvfart. Teamsamverkan i en föränderlig organisation (samläses med andra program) 7,5 hp.