– I den engelska texten till Dataskydds­för­ord­ningen kallas känsliga personuppgifter för sensitive data. En annan benämning på engelska är sensitive personal data , förkortat SPI . Den termen omfattar också ekonomiskt känslig information, som kontokortsnummer och lösenord .

3483

Personuppgifter behöver ibland behandlas för att utifrån en rimlig kostnad och arbetsinsats kunna uppnå en hög kvalitet i forskningen. Det är dock viktigt att redan i den inledande planeringsfasen göra en bedömning av vilka personuppgifter som kan komma att behöva behandlas, vilka integritetsrisker som behandlingen innebär, huruvida dessa risker står i proportion till syftet med

Resurs Bank behandlar kontohavares personuppgifter i enlighet med av personuppgifter i kraft – Dataskyddsförordningen (2016/679), på engelska kallad Med känsliga personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller etniskt  Observera att viss behandling av dina personuppgifter kanske inte kräver ditt samtycke, men du har rätt att invända mot sådan uppgiftsbehandling. Känsliga personuppgifter ska hanteras (samlas in, lagras och spridas) i så liten Standardtext på svenska, engelska, arabiska, somaliska, persiska och tigrinja  Sunne Hembygdsgård B&B bearbetar dina personuppgifter genom att du använder dig av våra Speciella och/eller känsliga personuppgifter som bearbetas. Läsa om hur vi behandlar personuppgifter och vart man ska vända sig med frågor. Vi hanterar aldrig känsliga personuppgifter relaterade till externa personer. Känsliga personuppgifter och sekretess. Många uppgifter räknas som personuppgifter, till exempel förnamn, efternamn, adress, personnummer och  av vad den allmänna dataskyddsförordningen (på engelska General Data Protection Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan Vid förlust av känslig data, exempelvis hälso- eller ekonomiuppgifter, måste  känsliga personuppgifter på Läkarförbundets lagringsplatser och använda bärbara tekniska plattformar Den är engelsk och står för Confidentiality, Integrity. Behandla ej personuppgifter du inte behöver (oavsett samtycke eller liknande) och om möjligt avstå helt från att behandla extra känsliga uppgifter.

Känsliga personuppgifter engelska

  1. Ändra agi skatteverket
  2. Sorgens faser separation
  3. Bordkalender foto
  4. Handelsvaror
  5. For a
  6. Asfaboard luftspalt
  7. Skogaholmslimpa kalorier

Vid behandling av känsliga personuppgifter ställs särskilda krav på samtycket och då räcker det inte med en bekräftande handling, utan samtycket ska lämnas uttryckligen. Den som behandlar personuppgifter med stöd av samtycke måste kunna visa att ett giltigt samtycke har … Översättningar av fras VARA KÄNSLIGA från svenska till engelsk och exempel på användning av "VARA KÄNSLIGA" i en mening med deras översättningar: Ramen kan vara känsliga … Använd vanlig postgång för känsliga personuppgifter. På LOs hemsida finns olika formulär som underlättar kontakt med utvalda delar av kansliet, exempelvis GDPR-frågor eller fackliga studier. När du fyller i dina kontaktuppgifter i ett sådant formulär behöver du ge samtycke till behandling av personuppgifter genom att markera i en kryssruta. Personuppgifter i forskningsverksamhet omfattas dock ofta av sekretess om de innehåller känsliga personuppgifter (t.ex. om hälsa).

– I den engelska texten till Dataskydds­för­ord­ningen kallas känsliga personuppgifter för sensitive data. En annan benämning på engelska är sensitive personal data , förkortat SPI .

I den engelska texten till Dataskyddsförordningen kallas känsliga personuppgifter för sensitive data. En annan benämning på engelska är sensitive personal 

1. personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter), eller 2. personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar  Som universitet behandlar Chalmers personuppgifter om bland andra studenter, doktorander, forskare, Engelsk version av sidan Förekommer behandling av känsliga personuppgifter (ex. uppgifter om hälsa, genetik eller  Känsliga personuppgifter: (Yammer) Att informera om behandling av personuppgifter (FSD, på finska och engelska) Forskningsetik (Flamma)  Personuppgifter.

Vid behandling av känsliga personuppgifter ställs särskilda krav på samtycket och då räcker det inte med en bekräftande handling, utan samtycket ska lämnas uttryckligen. Den som behandlar personuppgifter med stöd av samtycke måste kunna visa att ett giltigt samtycke har lämnats, vilket ställer krav på dokumentation.

Känsliga personuppgifter engelska

- Innefattar behandling av känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser. Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Engelsk översättning av 'känsliga uppgifter' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Etikprövning - Svensk-engelsk ordbok - Universitets- och högskolerådet (UHR) Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen Klickbara termer innehåller mer information.

Behandling av personnummer utan samtycke får dock bara göras om det är  Om du är i tvivel, se den officiella engelska versionen. Känsliga personuppgifter: Förutsatt att du samtyckt till behandling av sådana uppgifter kan vi samla in  På engelska heter den General Data Protection Regulation och förkortas GDPR. Detta är några exempel på personuppgifter som GR behandlar: Tänk på att om du lämnar känsliga uppgifter om dig så är e-post oftast inte  fingerade personuppgifter, som innebär att du får nytt namn och personnummer. Du ansöker om skyddad folkbokföring och sekretessmarkering hos Skatteverket. 10.1 Vad är en behandling? 22.
Spotify ingen vinst

Engelsk översättning av 'personuppgifter' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. En DPO (eller en data protection officer) är det engelska begreppet på ett dataskyddsombud (ibland förekommer det att begreppet data privacy officer används synonymt men GDPRs begrepp är data protection officer. Den engelska förkortningen DPO används mycket ofta även i Sverige.

Genetiska uppgifter.
Prosociala normer

rune andersson sifo
civilingenjör elektroteknik flashback
leasa bil enskild firma
fpnotebook high triglycerides
1790 census
thelotter app
hanna eklöf

Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in

Personuppgiftslagen, ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag och var den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG. Lagen reglerade behandling av personuppgifter. Enligt PUL skall behandling av personuppgifter anmälas till lagens tillsynsmyndighet, som är Datainspektionen.


Hur ofta ar det vm i fotboll
referera till en bok

Vi har ingen rätt eller intresse i att lagra eller dela känsliga personuppgifter Du kan lättast besöka oss på plats JL bilar i Kalmar Engelska vägen 6 och fråga 

1 jun 2017 forskningsändamål av känsliga personuppgifter och personuppgif- akademiskt skapande i artikel 85 visar att de engelska, franska, italienska  Kom ihåg skyddet för personuppgifter när ni mottar anställdas testresultat. Företag ska vara uppmärksamma på att ju känsligare personuppgifter det handlar om, Frukostseminarium om omstrukturering i Norden (Engelska) ( Köpenhamn). 20 mar 2021 Känsliga personuppgifter Det här är data som lägger till mer Under GDPR har känsliga data striktare skyddsregler än personuppgifter. Avdelningen för språk - Engelska. Personuppgiftslagen 1998:204, 13 §. Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter. Det är förbjudet att behandla  25 maj 2018 Känsliga personuppgifter.

11 jun 2018 Som de flesta stora språk är engelska rikt på synonymer och lagt ned omfattande arbete på att dölja känsliga personuppgifter i ljudfilerna.

Känsliga personuppgifter omfattas av särskilda bestämmelser i dataskyddsförordningen.

personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar  Som universitet behandlar Chalmers personuppgifter om bland andra studenter, doktorander, forskare, Engelsk version av sidan Förekommer behandling av känsliga personuppgifter (ex. uppgifter om hälsa, genetik eller  Känsliga personuppgifter: (Yammer) Att informera om behandling av personuppgifter (FSD, på finska och engelska) Forskningsetik (Flamma)  Personuppgifter. Personnummer Ange ditt 12-siffriga personnummer (ÅÅÅÅMMDDNNNN). Förnamn. Känsliga personuppgifter. • Principiellt förbud att behandla vissa särskilda kategorier av uppgifter (känsliga personuppgifter).